Tanssikoulu KMDancen säännöt

1§ Ilmoittautuminen

1.1 Tanssikoulu KMDancen tunneille ilmoittaudutaan kirjallisesti, joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kmdance.fi

1.2 Ilmoittautuminen on sitova, kun ilmoittautuminen on lähetetty. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, ellei lopettamisilmoitusta tehdä kirjallisesti toimistolle sääntöjen 4§ mukaisesti.

1.3 Kesäkauden tunneille ilmoittaudutaan erikseen, eikä ilmoittautuminen jatku kesäkauden päättymisen jälkeen.

1.4 Oppilas voi käydä kerran kokeilutunnilla suorittamalla kokeilukertamaksun etukäteen. Kokeilukertamaksu voidaan vähentää kausimaksusta, mikäli oppilas ilmoittautuu tunneille kokeilukerran jälkeen.

2§ Maksut

2.1 Oppilas maksaa

  • Maksut tunneista, joille hän on ilmoittautunut.
  • Viivästyneestä maksusta perittävän viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun
  • Maksujen joutuessa perintään asianomaiset toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron

2.2 Kausimaksu maksetaan ensisijaisesti kertamaksuna verkkokaupassamme, Kausimaksu tulee olla maksettuna kauden kahden ensimmäisen viikon aikana. Tarkka määräpäivä ilmoitetaan aina erikseen kunkin lukukauden alussa. Oppilas on vastuussa siitä, että maksu suoritetaan oikein. Tanssikoulu korjaa mahdollisen virheellisen maksun verkkokaupassa ja tarvittaessa lähettää puuttuvasta osasta laskun, johon lisätään laskutuslisä.

2.3 Kausimaksun voi erillisestä pyynnöstä toimistolle maksaa myös laskulla tai jaksoittain. Jaksoittain maksavan kausimaksu jaetaan kolmeen osaan. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla. Laskut lähetetään sähköpostilla oppilaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja alla 18-vuotiaiden huoltajan sähköpostiin. Kustakin laskusta peritään laskutuslisä 5 euroa. Osittain maksettu lasku katsotaan myöhästyneeksi. Myöhästyneet maksut siirtyvät automaattisesti perintään. Perinnästä vastaa Svea Perintä.

3§ Poissaolojen hyvitys

3.1. Tanssikoulu antaa oppilaille mahdollisuuden tilapäisten poissaolojen hyvitykseen jollain toisella lukujärjestyksen mukaisella tunnilla saman lukukauden aikana.

3.2 Hyvitysoikeus on voimassa kahden kuukauden ajan poissaolosta. Leireihin ja tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta.

3.3 Lomapäivien tunteja tai tanssikoulun puolesta peruutettuja tunteja ei voi hyvittää vaan ne huomioidaan aina kauden pituudessa.

3.4 Oppilas ilmoittaa tuntien hyvittämisestä etukäteen toimistolle. Syys- tai kevätkauden tunteja ei ole mahdollista hyvittää kesäkaudella.

3.5 Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut kaikki tuntinsa. Tilapäisiä poissaoloja ei hyvitetä oppilasmaksussa, vaan oppilas käy hyvitystunneilla. Pitkäaikaisia poissaoloja voidaan hyvittää maksuissa lääkärintodistusta vastaan.

4§ Ilmoittautumisen peruuttaminen

4.1. Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisena toimistolle sähköpostitse. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia.

4.2 Ilmoittautumista ei voi peruuttaa kesken kauden ilman lääkärintodistusta.

4.3 Kevätkaudelle osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään 15.12. peruutussääntöjen mukaisesti.

5§ Muutosoikeus

5.1 Tanssikoululla on oikeus tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin.

5.2 Tanssikoululla on oikeus listahintojen muutoksiin ilmoittamalla siitä vähintään 4 viikkoa ennen uuden kauden alkua.

6§ Yleistä

6.1 Tanssitunnin pituus on 30min/45min/60min/90min sisältäen läsnäolotarkastuksen

6.2 Tunneille on tultava ajoissa ja tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille.

6.3 Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu tuntiaikaan. Tanssikoulu ei ole vakuuttanut oppilaita vaan oppilas saa tapaturmasuoja ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen. Tanssikoulu ei myöskään vastaa tanssikoulun tiloihin jätetyistä tavaroista.

6.4 Tanssikoulu KMDancella on oikeus käyttää tunneilla ja oppilasnäytöksissä kuvaamaansa materiaalia tanssikoulun kotisivuilla ja esitteissä sekä sosiaalisessa mediassa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

6.5 Kaikkien oppilaiden tiedot lisätään tanssikoulun asiakasrekisteriin asiakassuhteen hoitamista ja ylläpitoa varten. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste löytyy tanssikoulun kotisivuilta ja siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

 

Espoossa 20.5.2018 Tanssikoulu KMDance Oy